Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Bắc Kạn

Ở Bắc Kạn đang có 2596 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Kạn tập trung chủ yếu ở Thành phố Bắc Kạn 1107 công ty, Huyện Chợ Đồn 365 công ty, Huyện Na Rì 260 công ty, Huyện Chợ Mới 224 công ty, Huyện Ba Bể 211 công ty, Huyện Ngân Sơn 158 công ty, ...