Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Kạn Bắc Kạn

Có 1107 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Bắc Kạn Bắc Kạn. Các công ty tại Thành phố Bắc Kạn Bắc Kạn tập trung chủ yếu ở Phường Đức Xuân 298 công ty, Phường Phùng Chí Kiên 218 công ty, Phường Sông Cầu 127 công ty, Phường Nguyễn Thị Minh Khai 98 công ty, ...