Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Pác Nặm Bắc Kạn

Có 104 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Pác Nặm Bắc Kạn. Các công ty tại Huyện Pác Nặm Bắc Kạn tập trung chủ yếu ở ...