Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn

Có 158 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn. Các công ty tại Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn tập trung chủ yếu ở ...