Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Chợ Đồn Bắc Kạn

Có 365 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Chợ Đồn Bắc Kạn. Các công ty tại Huyện Chợ Đồn Bắc Kạn tập trung chủ yếu ở Thị trấn Bằng Lũng 95 công ty, ...