Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Chợ Đồn Bắc Kạn

Có 359 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Chợ Đồn Bắc Kạn. Các công ty tại Huyện Chợ Đồn Bắc Kạn tập trung chủ yếu ở Thị trấn Bằng Lũng 95 công ty, ...