Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Ba Bể Bắc Kạn

Có 211 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Ba Bể Bắc Kạn. Các công ty tại Huyện Ba Bể Bắc Kạn tập trung chủ yếu ở ...