Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Kạn

Trên địa bàn Bắc Kạn đang có 2554 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Kạn tập trung chủ yếu ở Thành phố Bắc Kạn 1107 công ty, Huyện Chợ Đồn 359 công ty, Huyện Na Rì 258 công ty, Huyện Chợ Mới 217 công ty, Huyện Ba Bể 204 công ty, Huyện Bạch Thông 155 công ty, ...